Skip to main content

Barberà del Vallès implementa l’accés digital al servei “El meu espai personal”

Des de la Seu Electrònica de la web de l’Ajuntament de Barberà del Vallès ja es pot accedir al servei “El Meu Espai Personal”, la carpeta ciutadana interadministrativa que ofereix el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

El desig de la ciutadania de saber quines dades personals tenen les administracions, com i per què les intercanvien o de poder accedir a totes les comunicacions i notificacions procedents de les diferents administracions, i que tota aquesta informació estigui disponible en un entorn mòbil i senzill de fer servir, es veu materialitzat en el servei “El Meu Espai Personal”, que ofereix una millora de les relacions de la ciutadania amb l’administració pública, amb visió transversal, personalitzada i proactiva.

Aquests són els objectius del servei “El Meu Espai Personal”:

  • Que la ciutadania pugui consultar tots els seus tràmits i actuacions, amb una visió interadministrativa, d’acord a les obligacions legals del Punt d’Accés General Electrònic regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Que la ciutadania pugui consultar les seves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques, d’acord al que regula el Reglament General de Protecció de Dades.
  • Avançar de manera proactiva per anar cobrint noves necessitats de la ciutadania, amb seguretat i fomentant la usabilitat i accessibilitat.

“El Meu Espai Personal” ofereix informació a la ciutadania sobre:

  • La seva activitat durant els darrers sis mesos amb les Administracions Públiques.
  • Les sol·licituds presentades en els diferents ens per mitjà del servei de tramitació electrònica eTRAM.
  • Accés a totes les notificacions i comunicacions rebudes per mitjà del servei de notificacions electròniques eNOTUM.
  • Conèixer quina administració ha sol·licitat informació a una altra sobre les seves dades.
  • Conèixer totes les identificacions realitzades amb la seva identitat digital catalana en les diferents administracions.

Per accedir a “El Meu Espai Personal”, cal entrar a la Seu electrònica i autenticar-se mitjançant Idcat Mòbil, Certificat Digital, Cl@ve o quasevol altre sistema d’autenticació.