Skip to main content

La Certificació de Polígons Empresarials de Qualitat

certificacio poligons industrials de qualitat

PIMEC i la Diputació de Barcelona presenten la marca “Polígon de Qualitat”.

Aquests organismes, en col·laboració amb CEPE i AENOR, van analitzar en una jornada a Barcelona el passat 9 de maig el procediment per a obtenir la certificació de “Polígon de Qualitat”. Aquesta és la única especificació de qualitat que s’ha creat per a certificar els polígons empresarials. Es pretén que aquesta sigui reconeixement de valor i una garantia de rigor.

Podem destacar algunes característiques d’aquesta marca:

  • Va dirigida a qualsevol sector empresarial independentment de l’activitat principal, les dimensions el nombre d’empreses, etc.
  • Se centra en el compliment d’un grup de factors de qualitat que són essencials per a considerar un polígon industrial de qualitat. Aquests factors van des de aspectes urbanístics, passant per la influència social en el territori i fins a la prestació de serveis de valor.
  • Es tracta d’un procediment de certificació homogeni i dinàmic, ja que no es centra en un mètode estricte i tancat.

poligons industrials de qualitat

Podeu obtenir tota la informació aquí.