Skip to main content

Estem contractant: Tècnic/a de Dinamització Empresarial (AODL)

AISA, empresa municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, te com a objectiu la promoció econòmica a través de la dinamització dels polígons industrials, amb els següents eixos: la innovació, cooperació empresarial i la promoció del teixit productiu, així com el desenvolupament local.

L’objectiu és coordinar i executar els projectes dirigits a fomentar la innovació empresarial, cooperació empresarial i promoció del teixit empresarial.

AISA, empresa municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, te com a objectiu la promoció econòmica a través de la dinamització dels polígons industrials, amb els següents eixos: la innovació, cooperació empresarial i la promoció del teixit productiu, així com el desenvolupament local.

FUNCIONS I TASQUES

 • Establir relacions entre els diferents àmbits d’activitat empresarial del municipi:
  • Explorar el teixit empresarial del conjunt del municipi.
  • Identificar possibles sinèrgies amb empreses d’altres àmbits d’activitat econòmica, estiguin o no al mateix PAE.
  • Facilitar el contacte entre aquestes empreses.
  • Identificar ecosistema industrial als polígons/territori.
 • Conèixer les característiques i necessitats del PAE i de les empreses respecte als vectors: agua, gas, energia, residus, mobilitat, etc.
 • Realitzar propostes d’actuació per resoldre les necessitats o minimitzar els problemes detectats.
 • Posar en marxa els mecanismes per a aplicar les actuacions proposades.
 • Coordinar les activitats dels diferents PAE que es gestionin.
 • Fer d’enllaç permanent entre les empreses i l’administració pública i l’Associació d’Empresaris/Juntes de Conservació.
 • Proporcionar orientació, informació i assessorament a la PIME en temes d’innovació, cooperació empresarial i ajuts i subvencions.
 • Detecció de necessitats del teixit productiu local en temes vinculats a la innovació, cooperació empresarial.
 • Dissenyar, planificar i executar actuacions economia circular, canvi climàtic, d’innovació i cooperació empresarial per al teixit productiu.
 • Donar suport a la planificació i execució d’accions per a la cooperació empresarial per a la implantació de sistemes de qualitat i gestió mediambiental als polígons industrial i teixit empresarial.
 • Mantenir contactes amb organismes dedicats a promoure programes i iniciatives pel foment de la innovació i la cooperació empresarial.
 • Creació de sinèrgies entre empreses, administració i agents de la innovació.

REQUISITS

 • Formació universitària en: Llicenciatura/Diplomatura (Economia/Empresa/ Màrqueting/Ciències Polítiques/Administració de Finques), administració i direcció d’empreses, sociologia , dret o altres estudis afins.
 • Idiomes: català nivell C i castellà.
 • Es valorarà anglès i/o francès.
 • Formacions específiques: gestió i administració empresarial, gestió comercial, relacions públiques, innovació i competitivitat, medi ambient, mobilitat, compres, cooperació interempresarial, sistemes d’informació, noves TIC, finançament, entre d’altres.
 • Coneixement en TIC’s: paquets ofimàtica i internet i d’altres que aportin valor afegit al perfil requerit.

COMPETÈNCIES

 • Iniciativa/ proactivitat.
 • Capacitat de comunicació i innovació.
 • Empatia per al tracte amb empreses.
 • Orientació al client.
 • Capacitat de treball en equip.

ES VALORARÀ

 • Mínim 1 any d’experiència en la consultoria a empreses en temes de planificació i organització empresarial, assessorament a empreses, gestió empresarial, gestió comercial.
 • Experiència concreta en tasques similars.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral 1 any.
 • Salari: 29.000 euros bruts/anuals (14 pagues).
 • Jornada laboral: 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres (matins de 8 a 15 hores i una tarda).
 • Inici contracte: 30 de d’octubre 2022.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Currículum Vitae.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.

PROCÉS DE SEL·LECCIÓ

 • Entrevista personal.
 • Prova escrita.

TERMINI PRESENTACIÓ CANDIDATURES

24 d’octubre de 2022

INFORMACIÓ

AISA – Centre de Negocis Nodus Barberà

Carrer Mogoda, 1 Polígon Industrial Can Salvatella 08210- Barberà del Vallès

Tel.: 93 729 72 72 – nodus@nodusbarbera.cat

Descarrega’t el document.