Skip to main content

Finestreta Única Empresarial, servei d’atenció digital

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa ha posat en marxa un servei d’atenció digital per a informar de les mesures econòmiques adoptades.

Mesures econòmiques pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat, per poder fer front a aquesta situació excepcional d’estat d’alarma enfront del COVID-19.

Tota la informació de mesures s’ aniran actualitzant aquí.