Skip to main content

Protocol Centre de negocis Nodus Barberà. Un espai sa i segur.

Som conscients de l’incertesa que genera tornar a l’oficina en el context actual. Per això estem aplicant les mesures necessàries per garantir espais de treball segurs.

Al Centre de Negocis Nodus Barberà tenim el compromís amb els nostres clients de preservar la salut i benestar a tots els espais.

Seguint les pautes marcades per les institucions, hem dissenyat un pla de protecció que consisteix en un paquet de mesures en matèria d’higiene, on la majoria ja estan en marxa.

Aquest pla està adaptat als nostres requeriments específics d’espais i interaccions, i segueix un protocol de màxima exigència i seguretat.

Mesures Preventives. Espai segur i sa.

Regeneració de l’aire: Ventilació i purificació per diluir/retirar els agents infecciosos de l’ambient.

És important elements com al climatització i la ventilació.  Per això, intensifiquem la ventilació natural dels diferents espais comuns del Centre de Negocis.

Incrementem tant el manteniment del sistema d’aire com la neteja de filtres, desinfecció de bateries i fancoils. S’ha establert un protocol per duplicar la periodicitat en la neteja dels filtres de les màquines d’aire.

S’ha instal·lat als conductes de climatització llums ultravioleta per ajudar a l’esterilització de l’aire que circula per ells.

S’incrementa la freqüència  d’auditories del sistema de climatització,  per obtenir  la Certificació de la Qualitat Ambiental en l’interior de l’edifici.

Manteniment i e higiene. Higiene de l’entorn i instal·lacions.

Intensificació de la neteja

Dins dels nostres espais, intensifiquem la neteja de superfícies d’ús freqüent i espais concorreguts amb productes virucides autoritzats pel Ministeri de Salut del Govern d’Espanya.

Tècniques de neteja i desinfecció

Directa

Es realitzarà l’aplicació directa d’un desinfectant específic a totes les superfícies accessibles per pulverització o mitjançant un drap amb desinfectant.

Es realitzarà aquest tipus de neteja a les superficies d’alt contacte.

 • Poms de portes i finestres.
 • Taules de treball.
 • Respatllers i suports de cadires.
 • Comandaments de termòstats.
 • Botons d’ascensors.
 • Baranes d’escales.
 • Carpetes o arxivadors d’ús col·lectiu.
 • Poms d’armaris o mobles arxivadors.
 • detectors d’empremta digital.
 • Telèfons fixos.
 • Aixetes.

Indirecta

Aplicació indirecta, especialment útil per desinfectar les superfícies de més difícil accés.  Aquest tipo de desinfecció es realitza mitjançant tècniques de gasificació (ozons)  que garanteix una desinfecció ambiental en profunditat d’espais comuns, destruint els microorganismes (virus, bactèries i fongs)

Redistribució d’espais

Adaptem les mesures de distància de seguretat a nostres espais (2 metres). Limitem l’aforament màxim en totes les zones comunes i sales de reunions.

1. Zona de Recepció

L’espai de recepció fomenta el contacte amb persones externes a l’organització que accedeixen a l’oficina per realitzar consultes, distribuir paquets o fer visites i reunions. Les persones de recepció realitzaran l’atenció des de l’espai vidrat del seu lloc de treball.

Tractament de la paqueteria: disminuïm el emmagatzemament a la recepció i desinfectarem els paquets que vagin arribant.

Es disposa d’un termòmetre infrarojos per mesura la temperatura corporal.

Horari provisional: Dilluns a Divendres de 8.00 a 16.00 hores ,  la resta de l’horari (5.00 a 8.00 i de 16.00 a 24.00 h.) servei de consergeria.

2. Espais Comuns

La zona on es realitza gran part de l’activitat haurà de  comptar amb aquesta distancia de 2 metres entre totes les persones que treballen i es reordena  l’espai:

Sala d’exposicions

Aforament màxim: 80 persones.

Sala de Reunions/formació. Aforament:

 • Sala 1. 4 persones.
 • Sala 2. Format “U” : 10 persones // Escola: 20 persones
 • Sala 3. Format “U” : 10 persones // Escola: 20 persones

Es  posaran a disposició dels clients uns escriptoris de paper d’un sol ús  per protegir les taules a les sales.

Els clients a les sales tenen a la seva disposició eines audiovisuals per realitzar videoconferències.

Sistema de neteja desprès de cada ús: la desinfecció es realitza mitjançant tècniques de  gasificació (ozons)  que garanteix una desinfecció ambiental en profunditat d’espais comuns, destruint els microorganismes (virus, bactèries i fongs).

Espais d’higiene personal

Sistema de neteja: la desinfecció es realitza mitjançant tècniques de gasificació (ozons)  que garanteix una desinfecció ambiental en profunditat d’espais comuns, destruint els microorganismes (virus, bactèries i fongs).

Menjador-cuina

Aforament: màxim 4 persones.

A la cuina el frigorífic es buidarà i netejarà al final del dia.

Zona coffee

Aforament:: màxim 4 persones.

Ascensors (Galo)

 • Es limita l’ús de l’ascensor a dues persones.
 • Mantingui la  distància de seguretat 1 m.
 • Al pressionar els botons de trucada de l’ascensor protegeixi les seves mans. Renteu-vos les mans després d’utilitzar-lo.

Mesures addicionals

La seguretat i , com sempre, el nostre sentit del servei al client  seran claus en l’adaptació a la nova normalitat.

A disposició del clients als espais comuns, sales , i recepció  existeix  dispensadores de gel hidroalcohòlico.

Recomanacions  generals

 • Ventileu periòdicament els despatxos (mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior mitjançant ventilació natural).
 • Eviteu les reunions presencials, afavorint les videoconferències o trucades telefòniques.
 • Utilitzeu les escales en lloc de l’ascensor.
 • Extremeu la neteja de la vostra zona de treball utilitzant lleixiu de forma periòdica.
 • Utilització de mascaretes a les zones comunes.
 • Mantenir distància de seguretat/social de 2 metres.

L’objectiu ès generar als nostres clients la tranquil·litat i confiança necessària al seu entorn laboral. Confiem en que tots junts retornarem amb cautela a les nostres activitats regulars i seguirem assolint fites junts.

Barberà del Vallès, juny de 2020.

Nota. En breu seran efectives en la seva totalitat, una vegada siguin salvades les dificultats logístiques de subministrament d’alguns materials, que esta provocant l’estat d’alarma.