Skip to main content

Nova subvenció per establiments comercials i de serveis afectats per la crisi generada per la Covid19

Subvenció per establiments afectats per la Covid19

Aquesta greu crisi sanitària i econòmica que ha provocat la pandèmia generada per la Covid-19 ha afectat al teixit comercial de Barberà del Vallès. L’Ajuntament, coneixedor de totes aquestes afectacions i de la difícil situació per molts negocis, està treballant per minimitzar-les les conseqüències econòmiques.

Amb aquesta finalitat, el Pacte Local per la Reconstrucció i Recuperació Social i Econòmica de Barberà del Vallès contempla la creació d’una línia de subvencions de 500.000€. Aquesta línia està destinada a fer front als costos i inversions realitzats a conseqüència de la Covid-19, amb una dotació màxima de 500€ per establiment.

En la Junta de Govern Local núm. 14, celebrada el passat 23 de setembre de 2020, es va aprovar la convocatòria d’aquests ajuts per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a establiments comercials i de serveis. Això els hi permetrà reprendre les seves activitats comercials, amb motiu de la situació generada per la Covid-19.

Aquests ajuts estan destinats a establiments de comerç al detall i d’altres serveis de proximitat de Barberà del Vallès, que hagin vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi sanitària provocada per la pandèmia. Altres requeriments que cal que compleixin els establiments que vulguin sol·licitar la subvenció:

  • No superar els 400m2.
  • La seva facturació durant el període objecte de subvenció, no ha de superar el 75% del mateix període de l’any 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és fins a l’11 de novembre de 2020. Amplia la informació sobre aquesta subvenció al comerç i serveis.

Documentació

  1. Aquesta informació i la documentació que cal presentar per a cada línia d’ajut, es poden consultar al següent enllaç.
  2. Tríptic amb tota la informació.
  3. Instància de sol·licitud d’ajuts.
  4. Declaració responsable.
  5. Dades bancàries.