Skip to main content

Barberà del Vallès finalitza les obres de millora dels PAE

El municipi de Barberà del Vallès ha finalitzat les obres de millora dels seus PAE en el marc de la primera edició del Pla de Modernització de Polígons (línia de projectes específics), que impulsa la Diputació de Barcelona.

Les actuacions executades han tingut lloc als polígons de Can Salvatella, Santiga, Baricentro i Ronda Santa Maria, i han consistit en:

  • Millora de l’enllumenat públic.
  • Repavimentació de l’avinguda Torre Mateu.
  • Construcció d’un carril bici i un camí per a vianants entre el nucli urbà i Can Salvatella.
  • Millores en la senyalització.

Les actuacions executades suposaran millores notables en la mobilitat sostenible, la seguretat, la sostenibilitat ambiental i la connectivitat dels PAE del municipi.

El cost total del projecte de millora dels PAE de Barberà ha estat de 823.745 euros, dels quals 612.385 euros han estat aportats per la Diputació (74%) i la resta pel consistori municipal (211.360 euros, 26%). Aquestes millores tindran impacte a les 1.210 empreses dels polígons, que ocupen un total de 17.820 treballadors/es.

En el marc del Pla de Modernització de Polígons d’Activitat Econòmica, la Diputació de Barcelona ha atorgat un total de 30 Meuros, en dues edicions: a la primera, atorgada durant els mesos de maig i juny de 2018, van rebre subvenció 22 projectes (17 projectes específics –PE- i 5 plans integrals –PI-), i a la segona, atorgada el mes de març de 2019, 27 projectes més (22 PE i 5 PI).
El Pla té l’objectiu de modernitzar els polígons en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores.