Skip to main content

Els Polígons Industrials fan un pas endavant en la digitalització i la implementació de tecnología avançada

A Barberà del Vallès són l’escenari de proves pilot del vehicle autònom connectat.

El passat dia 14 de gener el Centre de Negocis Nodus Barberà de l’Ajuntament de Barberà del Vallès va rebre la visita del Hble. Sr. Jordi Puigneró Ferrer, Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya que acompanyat del l’alcalde de Barberà del Vallès, Sr. Xavier Garcés Trillo, i de la Sra. Mònica Sempere Creus, segona tinenta d’Alcaldia i regidora de Promoció econòmica, Comerç i Ocupació; van presentar un dels projectes que des de la Generalitat s’estan impulsant pel desplegament de ciutats intel·ligents a Catalunya. 

Durant l’acte de presentació de la prova pilot les autoritats van poder visitar el Nodus Tech Space que és l’espai municipal dedicat a la transferència de coneixement en tecnologies de la indústria 4.0 i des d’on s’ha engegat i impulsat la prova pilot del vehicle autònom connectat.

Aquesta prova pilot, que entronca amb la projectes de tecnologia 5G, sorgeix de l’Estratègia SmartCAT i del programa SmartCatalonia que pretén convertir el país en una Smart Region de referència internacional.

Una iniciativa que essent impulsada per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital està comptant amb la col·laboració dels ajuntaments catalans a l’hora de crear la xarxa de laboratoris urbans dedicats a testejar i validar solucions smart en entorns reals.

Així l’Ajuntament de Barberà del Vallès forma part del programa Catalonia SmartLAB i la xarxa catalana de Laboratoris Urbans amb l’objectiu de definir proves pilot per acollir projectes que aportin beneficis al territori, que solucionin necessitats no resoltes i que estiguin alineats amb els objectius, prioritats i línies d’actuació del municipi. 

Vehicle Autònom connectat al Polígon Can Salvatella

La prova pilot que s’està implementant en el polígon industrial de Can Salvatella és la solució anomenada VIPMAT (Vehicle to Infrastructure Platform for Mobility Accounting and Tracking).

Aquesta solució consisteix en una Plataforma per a la Comptabilització i Seguiment de la Mobilitat del Vehicle Connectat a la Infraestructura que implementa l’intercanvi automàtic de dades entre vehicles connectats i punts de control de pas “Free-Flow” (en flux lliure, sense necessitat d’aturar el vehicle), aportant la novetat d’utilitzar comunicacions sense fil de tipus CAV (Connected Autonomous Vehicles) / V2X (Vehicle to Everything) per tal d’aconseguir un volum de dades intercanviades alt que permeti incloure informació sobre el propi vehicle, recorregut, passatgers, i béns transportats per cada vehicle, necessària per a la caracterització digitalitzada de serveis de mobilitat en l’àmbit Maas (Mobility as a Service).

VIPMAT està sent desenvolupat per l’empresa TECSIDEL amb finançament concedit pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), dependent del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, a l’empara d’un projecte de R+D+i experimental, (IDI-20191279), dins el programa de projectes de Transferència Tecnològica CERVERA i compta amb la participació rellevant de centre tecnològic i2CAT.