Skip to main content

Memòria d’activitats

memoria-de-activitats-nodus-barbera

En aquest apartat hi trobareu les diferents memòries anuals del Centre de negocis Nodus Barberà i de l’empresa pública Actividades Integradas, S.A. del Departament de promoció económica, área de suport empresarial i promoció dels polígons industrials de Barberà del Vallès al servei de la promoció económica de la ciutat.

Memòria anual 2018

Memòria anual 2017

Memòria anual 2016

Memòria anual 2015

Memòria anual 2014

Memòria visual 2013

Memòria visual 2012

Memòria visual 2011