Skip to main content

Simbiosi Industrial als PAE’s de Barberà, Sabadell i Sant Quirze

PAE-Barbera-simbiosi-industrial

La Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants és un projecte pioner que s’està desenvolupant en els PAE’s de Barberà del Vallès, Sabadell i St. Quirze del Vallès.

La simbiosi industrial pretén millorar l’eficiència en l’ús dels recursos, reduir costos i augmentar els beneficis mitjançant l’intercanvi comercial d’excedents o subproductes de l’empresa i compartint actius, logística i experiència. Amb l’objectiu de facilitar a les empreses locals conceptes, metodologies i experiències de simbiosi industrial aplicables als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE), Els ajuntaments de BArberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès impulsen el projecte. SIMBIOSI INDUSTRIAL, REVALORITZEM ELS RECUSOS SOBRANTS.

En el context actual, de crisi econòmica i escassesa creixent de recursos naturals, el concepte de simbiosi industrial, molt relacionat amb els d’economia circular i ecologia industrial, es presenta com a una gran oportunitat per incrementar l’eficiència econòmica, la sostenibilitat ambiental i la competitivitat empresarial.

1.- EXPOSICIÓ ITINERANT PER LES EMPRESES:

simbiosi-industrial-poligons-industrials

poligons-simbiosi-industrial

Les iniciatives de simbiosi industrial són programes de negocis on la primera finalitat és la millora de la competitivitat empresarial i el creixement del teixit industrial, però que presenta, alhora, impactes ambientals i socials positius. Es tracta d’animar empreses a treballar juntes en benefici mutu, més enllà dels esforços que dediquen als seus respectius productes i serveis, i a tenir cura dels seus comptes d’explotació particulars. Donada la dificultat que això es produeixi de manera espontània, es fa necessària la intervenció d’una tercera part mediadora que identifiqui oportunitats, convenci i creï consciència entre les empreses, i faci que les coses passin.

2.- VIDEO EXPLICATIU del PROJECTE:

Perquè existeixi un bon desenvolupament d’un programa de simbiosi industrial es requereixen diversitat d’indústries participants, bona comunicació entre els agents participants (empreses, administració, comunitat), col·laboració intensa entre les empreses i establiment de patrons de diagnosi i mesura. Malauradament, al nostre entorn més immediat no han estat abundants, fins al moment, les iniciatives de simbiosi industrial, i és per això que el projecte ha fet un recull de BONES PRACTIQUES:

3.- RECULL DE BONES PRÀCTIQUES:

Si voleu col·laborar amb el projecte, participant de forma activa o bé acollint l’exposició a la vostra empresa només calq ue ens ho feu saber i ens posarem en contacte el més aviat posible:
nodus@nodusbarbera.cat