Skip to main content

Nodus Barberà desvetlla les claus per negociar amb la banca

20 empreses participen a la sessió de treball “La Negociació Bancària” per conèixer què miren els bancs de l’empresa a l’hora de concedir l’accés a una nova font de finançament.

La sessió impulsada per la regidoria de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès es va celebrar al Centre de Negocis Nodus Barberà el passat dijous 20 de febrer i va estar conduïda pel consultor en intermediació financera i professor d’EADA Jordi Ruiz. També hi van intervenir la responsable de l’Àrea comercial d’Avalis de Catalunya i Òscar Muñoz gestor de PIMES i negoci banca comercial BBVA de Barberà del Vallès.

Jordi Ruiz va desvetllar quines consideracions son tingudes en compte per les entitats financeres a l’hora de prestar fons a les empreses i va oferir un ampli coneixement sobre la importància de la acurada negociació amb les entitats financeres. Segons Ruiz “Cal tenir les idees clares abans de trucar la porta de qualsevol banc” i va esperonar a les empreses que es preparin bé els estats comptables de la companyia, un bon pla de negocis que expliqui bé la finalitat del finançament sol•licitat. També va destacar la importància de que es posi en valor la capacitat de generar flux de caixa.

“Els bancs no es creuen mai res de les projeccions futures, sempre miren l’històric i la capacitat de retorn a curt i mitjà termini. I sobretot demanar el finançament necessari d’acord amb la realitat de l’empresa” va concloure l’expert en intermediació financera que també va presentar altres instruments alternatius per obtenir finançament i va explicar com interpretar un balanç de situació i un compte d’explotació en relació amb els ratis i indicadors empresarials corresponents per anar sol•licitar finançament.

Per al seva banda Neus Suriol va presentar AVALIS una societat de garanties recíproques que ajuda a les empreses a preparar-se millor la sol•licitud de fons de finançament. Una característica principal d’AVALIS és que l’entitat assumeix part del risc de l’operació amb la banca i “això fa que moltes empreses obtinguin el doble de finançament”, segons Neus Suriol.

El darrer ponent Òscar Muñoz en representació al BBVA de Barberà del Vallès va manifestar que “No hi ha sectors dolents ni bons, sinó empreses dolentes o bones” i que per tant la banca “vol donar crèdit” a aquells projectes empresarials que tenen una projecció important.

Finalment es va concedir un espai individualitzat per rebre assessorament on els assistents que volien exposaven el cas als assessors i aquests feien un primer anàlisi de la situació.