Skip to main content

CISVASA un referent en la gestió de qualitat

Cisvasa, amb seu a Barberà del Vallès s’encarrega principalment d’emmagatzemar fluids perillosos que altres empreses no poden guardar.

Aquesta feina implica certs riscos ja que està relacionada amb aquest tipus de substàncies, però per evitar-ho, vetllen per la qualitat i formació del personal, i una feina de reciclatge i cura del medi ambient minuciosa.

L’empresa Cisvasa fa accions per afavorir la bona praxis en temes de qualitat, de protecció laboral, on la formació continua és un element clau i es veu recompensat per als treballadors, que sabran també com actuar davant d’una situació d’emergència a més de treballar de manera eficaç i segura, i de medi ambient, on fan un reciclatge el més acurat possible de cada element i “reciclatge d’ús”, donant una segona vida a un objecte amb una altre funció.

Col·laboren amb el club EMAS, associació en la que Martí Puig, empresari de Cisvasa és president local. El CLUB EMAS posa en contacte empreses que poden aprofitar subproductes d’altres per la seva activitat. Com en el cas de bidons que ja no s’utilitzaran més per a guardar fluids, i després d’una acurada neteja, els envien a un Parc Natural de Lleida com a nius d’ocells.