Skip to main content

Estem contractant: Coordinador/a per Pla de Barris Casc Antic

Responsable de treballar directament amb la comunitat del Barri, per a l’organització de les operacions del pla.

Encarregat de facilitar lorganització, planificació i desenvolupament de les diferents operacions del pla.

FUNCIONS I TASQUES

 • Coordinació del projecte Pla de Barris Casc Antic i de l’equip encarregat de desplegar el pla de Barris 2023-2024.
 • Coordinació amb les diferents àrees i departaments municipals implicats.
 • Definició de l’estratègia general de coordinació de les diferents operacions del Pla de Barris, implicant les diferents àrees de l’ajuntament i la ciutadania.
 • Definició estratègia d’apropament a les comunitats veïnals, agents econòmics (comerç) i ciutadania en general.
 • Definició i coordinació del sistema d’avaluació del Pla de Barris i les diferents operacions.
 • Direcció, coordinació i gestió d’un pla de comunicació integral del Pla de Barris i la vinculació amb les diferents operacions.
 • Coordinació de la dinamització amb les associacions del Barri Antic.
 • Planificar els objectius a assolir per a cada operació i al Pla de Barris en general.
 • Coneixement i seguiment del treball desenvolupat al barri; relació amb les institucions, organitzacions que treballen al barri.
 • Potenciar els treball en xarxa del barri, establir eines de comunicació amb la comissió, associacions, organitzacions i institucions que treballen al barri.
 • Establiment d’espais de coordinació i reunions de coordinació.
 • Interlocutor amb les entitats i agents del Barri.
 • Seguiment de les operacions i realització dels informes corresponents.
 • Seguiment de les justificacions econòmiques i tècniques de les operacions.

REQUISITS

 • Formació universitària en: Llicenciatura en ciències polítiques, sociologia, geografia, enginyeria o altres estudis afins.
 • Coneixement en TIC’s (paquets ofimàtica i internet i d’altres que aportin valor afegit al perfil requerit.
 • Coneixement de procediments i funcionament de l’administració pública.

COMPETÈNCIES

 • Proactivitat.
 • Lideratge, coordinació d’equips.
 • Capacitat de gestió i negociació.
 • Capacitat de planificació.
 • Bones relacions interpersonals i empatia.
 • Capacitat de gestió econòmica per a l’administració de recursos, justificació de despeses, presentació de resultats, etc.

ES VALORARÀ

 • Experiència en el desplegament i coordinació de projectes socials.
 • Experiència en la coordinació de xarxes comunitàries i agents socials.
 • Experiència en coordinació d’equips.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral : març 2023 a desembre 2024.
 • Salari:  30.000 euros bruts/anuals  (14 pagues).
 • Jornada laboral: 35 hores setmanals.
 • Inici contracte: març 2023.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Currículum Vitae.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.

PROCÉS DE SEL·LECCIÓ

 • Entrevista personal.
 • Prova escrita.

INFORMACIÓ

AISA – Centre de Negocis Nodus Barberà

Carrer Mogoda, 1 Polígon Industrial Can Salvatella 08210- Barberà del Vallès

Tel.: 93 729 72 72 – nodus@nodusbarbera.cat