Skip to main content

Estem contractant: Personal de manteniment

Tasques de Manteniment i vigilància Centre de Negocis Nodus Barberà

FUNCIONS I TASQUES

 • Control d’accessos del centre de Negocis
 • Vigilància centre de Negocis
 • Coneixements bàsics de treballs de manteniment/reparacions del centre:
 • Jardineria : tallar gespa, poda d’arbres i plantes, rec, cura plantes ornamentals, treure males herbes, …
 • Feines de paleta: manteniment de banys, façanes, zona asfaltada,
 • Electricitat: manteniment i reparació llums d’emergència, passadissos,
 • despatxos, sales, etc.
 • Manteniment general de l’edifici: panys, canvi de llums, manteniment zona aparcament
 • Manteniment i canvi de filtres aparells de climatització.
 • Treballs de pintura: parets, sostres, sòcols, portes, etc.
 • Cura i neteja de les eines de treball
 • Cura i neteja de sales, auditori, sala d’exposicions, zones comuns, etc.
 • Cura i neteja de la maquinària del centre
 • Coneixements bàsics maquinària de climatització
 • Coneixements de materials i eines pel desenvolupament de les diferents tasques
 • Coneixements bàsics per realitzar fitxes de funcionament de les instal·lacions
 • El.laboració quadrants vigilància
 • Supervisió i control de tasques

REQUISITS

 • Formació ESO o Graduat Escolar
 • Coneixements bàsics d’Informàtica nivell usuari (Word – Excel)
 • Coneixements bàsics oficis varis (electricitat, paleta, pintura, jardineria, lampista etc)
 • Castellà. Català com a mínim parlat

Es valorarà:

 • Experiència en control d’accessos i custòdia d’edificis
 • Experiència en manteniment d’edificis
 • Experiència en treballs similars

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Capacitat de comunicació, de persuasió i d’iniciativa. Imaginatiu o imaginativa, sociable, assequible, extravertit o extravertida, creatiu o creativa. Receptiu o receptiva, amb sentit comú i capacitat d’observació. Resolutiu o resolutiva. Capacitat d’organització i de gestió del temps. Capacitat de treball en equip.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral temporal de substitució per vacances
 • Jornada laboral de 35 hores segons quadrants (horari ve definit pels quadrants laborals) de dilluns a diumenge, festius inclosos.
 • Retribució Econòmica: 1.200,00 €/bruts mes x 14 pagues
 • Categoria professional Grup 7 nivell 2
 • Data d’inici: 1 de juliol de 2023

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Curriculum Vitae actualitzat
 • Certificat de vida laboral
 • Fotocòpia justificativa d’acompliment dels requisits: títol ESO o Graduat Escolar
 • Fotocòpia de les acreditacions d’acompliment dels aspectes a valorar (contractes de treball on hagi realitzat treballs similars, certificat/títol, cursos de formació ocupacional relacionats amb el lloc de treball, etc.)

PROCÉS DE SEL·LECCIÓ

Etapes eliminatòries de la selecció:

 1. CV. Data límit enviament CV a nodus@nodusbarbera.cat: 26 de juny de 2023
 2. Proves i entrevista individual, prevista setmana del 29 de juny de 2023

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

 • Per email a: nodus@nodusbarbera.cat
 • Presencialment a: Centre de Negocis Nodus Barberà, carrer Mogoda, 1 Polígon Industrial Can Salvatella Barberà del Vallès
 • Horari: de dilluns a divendres de 8 a 18 h.

MÉS INFORMACIÓ

Persona referència: Isabel Baños/Judith Rovira

Tel.: 93 729 72 72 – nodus@nodusbarbera.cat