Skip to main content

Estem contractant: Tècnic/a de dinamització empresarial

OBJECTIUS:

Coordinar els projectes dirigits a fomentar la innovació empresarial, cooperació
empresarial i promoció del teixit empresarial.

ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A. (AISA)

AISA, empresa municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, te com a objectiu la
promoció econòmica a través de la dinamització dels polígons industrials, amb els
següents eixos: la innovació, cooperació empresarial i la promoció del teixit productiu,
així com el desenvolupament local.

FUNCIONS I TASQUES:

 • Establir relacions entre els diferents àmbits d’activitat empresarial del municipi:
  • Explorar el teixit empresarial del conjunt del municipi.
  • Identificar possibles sinèrgies amb empreses d’altres àmbits d’activitat econòmica, estiguin o no al mateix PAE.
  • Facilitar el contacte entre aquestes empreses.
 • Conèixer les característiques i necessitats del PAE i de les empreses.
 • Realitzar propostes d’actuació per resoldre les necessitats o minimitzar els problemes detectats.
 • Posar en marxa els mecanismes per a aplicar les actuacions proposades.
 • Coordinar les activitats dels diferents PAE que es gestionin.
 • Fer d’enllaç permanent entre les empreses i l’administració pública i l’Associació d’Empresaris.
 • Proporcionar orientació, informació i assessorament a la PIME en temes d’innovació, cooperació empresarial i ajuts i subvencions.
 • Detecció de necessitats del teixit productiu local en temes vinculats a la innovació, cooperació empresarial.
 • Coordinar i executar programes d’innovació i cooperació empresarial per a teixit productiu.
 • Donar suport a la planificació i execució d’accions per a la cooperació empresarial
 • Mantenir contactes amb organismes dedicats a promoure programes i iniciatives pel foment de la innovació i la cooperació empresarial.
 • Creació de sinèrgies entre empreses, administració i agents de la innovació.
 • Mantenir contactes amb organismes dedicats a promoure programes i iniciatives pel foment de la innovació i la cooperació empresarial.
 • Creació de sinèrgies entre empreses, administració i agents de la innovació.

REQUISITS:

 • Formació universitària en: Llicenciatura/Diplomatura (Economia/Empresa/ Màrqueting/Ciències Polítiques/Administració de Finques), administració i direcció d’empreses, sociologia , dret o altres estudis afins.
 • Idiomes : català nivell C i castellà . Es valorarà anglès i/o francès.
 • Formacions específiques : gestió i administració empresarial, gestió comercial, relacions públiques, innovació i competitivitat, medi ambient, mobilitat, compres, cooperació interempresarial, sistemes d’informació, noves TIC, finançament, entre d’altres.
 • Coneixement en TIC’s (paquets ofimàtica i internet i d’altres que aportin valor afegit al perfil requerit.

COMPETÈNCIES :

 • Iniciativa/ proactivitat
 • Capacitat de comunicació i innovació
 • Empatia per al tracte amb empreses
 • Orientació al client
 • Capacitat de treball en equip

ES VALORARÀ:

 • Mínim 1 any d’experiència en la consultoria a empreses en temes de planificació i organització empresarial, assessorament a empreses, gestió empresarial, gestió comercial.
 • Experiència concreta en tasques similars.

CONDICIONS LABORALS:

 • Contracte laboral 405, contracte per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral
 • Salari: 30.000 euros bruts/anuals (14 pagues)
 • Jornada laboral: 35 hores setmanals, de dilluns a divendres (matins de 8 a 15 hores i una tarda)
 • Inici contracte: incorporació immediata

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia de la titulació requerida

PROCÉS DE SELECCIÓ:

 • Entrevista personal
 • Prova escrita

INFORMACIÓ:

AISA
CENTRE DE NEGOCIS NODUS BARBERÀ

Carrer Mogoda, 1 Polígon Industrial Can Salvatella
08210- BARBERÀ DEL VALLÈS
Tel.: 93 729 72 72 – nodus@nodusbarbera.cat