Skip to main content

La jornada de cribratge massiu es tanca amb més de 200 proves fetes

L’objectiu era apropar a les empreses dels polígons la realització de testos ràpids de detecció de Covid-19 a un preu molt competititu, realitzats amb les màximes garanties sanitàries, i a prop de la feina, per a facilitar un retorn segur a la feina desprès del Nadal.

El 12 de gener ha tingut lloc, al parking exterior del centre d’empreses Nodus Barberà, la primera de les jornades de cribatge massiu amb testos ràpids de detecció de Covid-19 que han tingut lloc al Vallès Occidental per facilitar a les empreses dels polígons industrials una tornada segura de les plantilles a la feina desprès de les vacances de Nadal.

Aquesta campanya ha estat organitzada per l’ajuntament de Barberà del Vallès, a través de l’àrea de promoció econòmica, amb la col.laboració de PIMEC, el Consell comarcal del Vallès Occidental i l’associació empresarial del polígon Santa Maria de Barberà del Vallès (ASEMPIAB).

Es va comptar amb la visita de l’alcalde de Barberà del Vallès, el Sr. Xavier Garcés, la regidora de promoció econòmica, la Sra. Mònica Sempere, el president, el delegat territorial i el delegat local de PIMEC Vallès Occidental, els Srs. Josep Maria Catalán, Miquel Martínez i Carlos Rodríguez.

Aquesta campanya ha estat dissenyada i supervisada pel Dr. Oriol Mitjà, i les proves s’han realitzat amb les màximes garanties de seguretat, respectant les distàncies i el protocol d’higiene que ja coneixem i eren de caràcter voluntari per a les plantilles.

El dispositiu va constar de dues carpes, en cadascuna de les quals operava un equip format per una sanitària i un administratiu. Les proves administrades tenen una sensibilitat del 96,52% i una especificitat del 99,68%, i els resultats estaven llestos en un màxim de 45 minuts.

Totes les persones testades poden comptar amb un certificat temporal que els habilita per entrar i donar servei a altres empreses o clients.

En total, i al llarg de poc més de tres hores de jornada, van passar per les dues carpes més de 200 persones d’un total de 10 empreses del municipi, a les quals se les havia assignat cita mitjaçant inscripció prèvia. 

Al final de la jornada, no va emergir cap test amb resultat positiu, el que dona informació valuosa sobre els sistemes de control i prevenció que estan aplicant les empreses.

Des de l’ajuntament de Barberà del Vallès i la resta d’entitats participants podem facilitar informació a les empreses que vulguin continuar aplicant el sistema de cribratges massius quinzenals dintre de la seva política de prevenció i seguretat i mentre duri la pandèmia.

Per a les empreses que encara vulguin facilitar les proves a les seves plantilles

Queden pendents dues dates al Vallès Occidental:

  • 14 de gener a Castellbisbal
  • 18 de gener a Sentmenat

Per a més informació

Poden posar-se en contacte amb l’àrea de promoció econòmica de l’ajuntament de Barberà del Vallès: 93 7297272