Skip to main content

Nova convocatòria de subvenció dirigida al comerç i serveis afectats per la crisi de la COVID-19

Des del març de 2019, la situació de crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha vingut afectant especialment el teixit comercial del nostre municipi. L’Ajuntament, des del primer moment, ha estat treballant per intentar minimitzar les seves conseqüències econòmiques. 

A partir del 5 de novembre s’obre el termini per sol·licitar l’ajuda de la 2ª edició de la subvenció per a establiments comercials i de serveis afectats per la COVID-19 per a l’any 2021. Podran participar aquells establiments la superfície dels quals no superi els 400m2.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 4 de desembre de 2021.

L’objectiu de l’ajuda és donar suport en el manteniment de l’activitat productiva i per fer front als costos i inversions realitzats pel teixit comercial a conseqüència de la COVID-19, amb una dotació màxima de 500 euros per establiment.

Aquests ajuts els poden sol·licitar els establiments de comerç al detall i d’altres serveis de proximitat de Barberà del Vallès que han vist afectada la seva activitat habitual amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Què es pot sol·licitar?

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar les despeses o inversions realitzades entre l’1 de gener de 2021 i el 9 de maig de 2021, ambdós inclosos, d’acord amb els conceptes subvencionables establerts en la línia d’ajuts:

  • Lloguers o quotes d’adquisició del local comercial. Subministraments. Quotes de la Seguretat Social de les persones promotores de l’activitat. Adquisició de circulant.
  • Costos salarials i de cotització de la Seguretat Social del personal contractat amb anterioritat a la data en què es va declarar l’Estat d’alarma.
  • Les vinculades a la implantació de nous serveis o productes.
  • Per a la compra d’EPIS. Derivades de reformes i instal·lacions d’adequació dels locals.

Com es pot sol·licitar?

Per Internet:

Si disposes d’un sistema d’identificació digital (IdCAT Mòbil, Cl@ve-Pin) o bé d’un certificat digital (IdCAT, Clave, FNMT, etc.) o DNI electrònic, pots sol·licitar-ho per Internet.

Entra a la web municipal www.bdv.cat i a continuació, accedeix a la Seu Electrònica. Podràs omplir una instància genèrica i annexar-hi tota la documentació en format pdf.

De manera presencial:

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC),  al Pg Dr. Moragas, 224.

Cal concertar cita prèvia, ja sigui mitjançant l’aplicatiu www.citaprevia.bdv.cat o a través del telèfon 93 729 71 71 (extensions 135 o 286). Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 19 hores.

Documentació necessària

Per apuntar-vos podeu consultar les bases i la documentació que cal presentar. Convocatòria

Arxius adjunts:

Bases

Tríptic informatiu

Annex I – Sol·licitud ajut

Annex II – Declaració responsable

Annex III – Alta o modificació dades bancàries