Skip to main content

Oferta de treball – Auxiliar administratiu

Lloc de Treball:

Tasques d’auxiliar administratiu a la Oficina Municipal d’Habitatge

Funcions i Tasques:

 • Recepció i atenció personal i telefònica de persones usuàries dels serveis que presta l’oficina.
 • Recollida de documentació i registre de documents.
 • Classificar i arxivar documents i derivar correspondència.
 • Derivació de l’usuari a l’àrea tècnica o servei més adients.
 • Suport i tramitació d’ajuts al lloguer segons convocatòries pel 2020
 • Redactar i transcriure documents administratius segons les instruccions rebudes i els models subministrats.
 • Explotar els productes i eines d’ofimàtica  i les respectives aplicacions corresponents als serveis i recursos ofertats des de l’oficina per realitzar la part de gestió que li correspongui.
 • Realitzar treballs d’arxiu, classificació i introducció de dades en les bases informàtiques corresponents.
 • Control i registre d’usuaris per poder realitzar les estadístiques mensuals.

Requisits i competències a valorar:

 • Formació  i experiència com a administrativa. Com a mèrits la persona haurà de tenir formació prèvia en la gestió administrativa i arxiu, informàtica a nivell d’usuari, tramitació d’expedients, procediments i organització de l’Administració local o en el sector privat.
 • Formació: Castellà i Català (nivell C o equivalent). Domini d’Excel i de la ofimàtica en general. Habilitat en aplicacions informàtiques i en la gestió de mails i internet.

Es valorarà:

 • Experiència, i si es possible més de 2 anys
 • La vocació social del candidat, la sensibilitat cap als problemes dels usuaris, la discreció i la confidencialitat professional.

Competències transversals:

Capacitat de comunicació, de persuasió i d’iniciativa. Sociable. Receptiu o receptiva i capacitat d’observació.  Resolutiu o resolutiva. Capacitat d’organització documental i de gestió del temps. Capacitat de treball en equip.

Selecció:

Etapes eliminatòries de la selecció:

 1. Enviament del CV per mail oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat. Amb data límit el 21/02/2020.
 2. Entrevista individual.

Condicions laborals:

 • Contracte substitució per baixa maternitat  
 • Jornada laboral de 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres
 • Horari: dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 i dimecres de 16.00 a 18.00 h.
 • Lloc : Avinguda Verge de Montserrat, 60
 • Retribució Econòmica:  1.283,06 €/bruts mes x 14 pagues
 • Data d’inici: 25/02/2019

Documentació a presentar:

 • Curriculum Vitae actualitzat
 • Certificat de vida laboral.
 • Fotocòpia justificatiu d’acompliment dels requisits: títol ESO o Graduat Escolar o Formació Professional.
 • Fotocòpia de les acreditacions d’acompliment dels aspectes a valorar (certificat/titol cursos de formació ocupacional relacionats amb el lloc de treball…)

Lliurament de documentació:

Per email a oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat

Mès informació:

Telèfon 93 7194120.
Persona referència: Ana Guerrero Fernando.

Barberà del Vallès,  17 de febrer de 2020