Skip to main content

Segona Jornada virtual sobre “El nou Polígon Santa Maria, el polígon que volem”

El nou Polígon Santa Maria, el polígon que volem” va ser el lema de la jornada virtual que el 9 de juny va organitzar l’Ajuntament de Barberà del Vallès amb la col·laboració de l’Associació Empresarial del Polígon Santa Maria (Asempiab).

Arran de la 2a edició del Pla de Modernització dels Polígons Industrials de la Diputació de Barcelona i que a Barberà del Vallès està en marxa des del 2019, els departaments de Promoció Econòmica i Territori Medi Ambient treballen plegats per millorar la qualitat dels PAEs (polígons d’activitat econòmica).

La jornada, centrada en les afectacions de les obres de remodelació en curs, també va posar en relleu l’acompanyament que s’està fent a escala pública i des de l’Asempiab, per minimitzar l’impacte que puguin causar a la ciutadania les reformes a la zona. Com ens deia la Sra. Mònica Sempere Creus, segona tinenta d’Alcaldia i regidora de Promoció econòmica, Comerç i Ocupació: “les 1.100 empreses i Indústries instal·lades a Barberà són un element cabdal per garantir el creixement i la competitivitat econòmica de la ciutat. D’aquestes, 230 empreses formen part del Polígon Santa Maria i cal treballar amb col·laboració públicoprivada per assolir tots els reptes en l’àmbit individual i col·lectiu”.

Per una altra part, la Sra. Lorena López, Cap de la secció d’Espai Públic i Sostenibilitat de l’Àrea de Territori i Medi Ambient, ha presentat el projecte actual de millora del polígon i les afectacions de mobilitat per les obres i el futur que es projecten. Ha explicat també, com atenent a les peticions dels empresaris, s’aprofitarà per actualitzar la situació dels guals de les empreses afectades, que sovint necessiten més espai per l’entrada de camions.

Finalment, el Sr.Martí Puig, president de l’Associació Empresarial Polígon Santa Maria, ha posat de manifest el treball de l’Asempiab per assegurar aquesta cooperació del teixit productiu amb les Administracions.

L’objectiu és arribar a un mínim de 40 empreses associades que permetin la continuïtat i viabilitat d’aquesta tasca, com s’està fent amb la figura de “gestió de polígons”, gràcies a una subvenció de l’AMB, i que finalitzaria el pròxim mes d’agost.  

La Sra. Isabel Baños, directora del Centre de Negocis Nodus Barberà i conductora de l’acte, ha recollit les preguntes de les empreses qui han mostrat el seu agraïment pel tracte que estan rebent en tot aquest procés.

L’equip de govern es compromet a donar respostes de caràcter integral; sostenibles, accessibles; competitives i generadores d’ocupació, com per exemple:

  • La inversió en infraestructures i serveis per a la modernització i la millora de les àrees d’activitat econòmica; com es varen presentar a la jornada.
  • Creant nous espais industrials més sostenibles i innovadors dotats de serveis integrals per les empreses, com amb el desplegament de l’estratègia de Transició energètica.
  • Buscant vies per captar el coneixement, talent i garantir l’ocupació i la promoció del desenvolupament econòmic i productiu eficient.
  • Impulsant, facilitant, potenciant l’activitat econòmica i productiva i l’associacionisme.

Queda evident que només establint col·laboracions públicoprivades els PAE’s de Barberà, i en especial del Polígon de Santa Maria, s’esdevindrà un DISTRICTE EMPRESARIAL que vagi en sintonia amb el nou context socio-tecno-productiu que tenim.

Si no has pogut assistir, aquí tens el vídeo i el link a les presentacions de la jornada: